Kemal Özer
Babası demiryollarında çalışan bir makinist olan Kemal Özer, İstanbul Erkek Lisesi'ni bitirdikten sonra İstanbul Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyat Bölümü'ne devam etti ancak tamamlayamadı. Kim ve Varlık dergileriyle Cumhuriyet gazetesinde düzeltmen olarak çalıştı. Ardından yayıncılığa başlayarak Uğrak Kitapevi'ni kurdu. 1965-70 arası 'a', 1972'de ise 'Yeni a' dergilerinin yayın kurulunda bulundu. 1983 ile 1990 yılları arasında Varlık dergisinde genel yayın danışmanlığı yaptı.

İlk şiirleri, Ankara'da bulunduğu 1951'li yıllarda, 'Harika' dergisinde çıktı. Kemal Özer'in, aynı yıllarda 'Seçilmiş Hikayeler' ve 'Dönem' dergilerinde hikayeleri yayınlanmış olsa da Kaynak, İstanbul, Şairler Yaprağı, Yenilik, Pazar Postas veı a dergilerindeki şiirleriyle edebiyat camiasında adından söz ettirmeye başladı. Şiirdeki ilk yıllarında modernist bir akım olan 'İkinci Yeni'nin şair ve yazarlarını biraraya toplayan 'a' dergsinin kuruluşunda yer alarak biçimci ve kapalı bir anlayış oturtan Özer, daha sonraki yapıtlarında toplumcu gerçekçi bir çizgi izleyerek güncel ve toplumsal konulara yöneldi.

Sevda, barış, özgürlük temalarını ele alarak evrensel bir kimlikte yaşanan güncel olaylara tanıklık ve sorgulama egemendir.